Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Rozvoj metod zkoumání fotografií v digitální i analogové formě za účelem zjištění, zda v obrazovém záznamu byly provedeny dodatečné zásahy Development methods of detection additional changes in digital and analog photos

Agentura: 
FG
Identifikační číslo: 
VF20102012010
Zahájení: 
01.01.2010
Ukončení: 
01.01.2012
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
15.01.2019 - 10:44