Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Vícehodnotový přístup k optimům a ekvilibriím v ekonomii

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GAP402/12/1309
Zahájení: 
01.01.2012
Ukončení: 
01.01.2014
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Vícehodnotový přístup nabízí efektivní nástroje pro tvorbu modelů v teorii her a analýzu ekonomických optim i ekvilibrií. Cílem tohoto projektu je využití metod mnohoznačné analýzy a vícehodnotové logiky k zevrubnému výzkumu několika vybraných náročných problémů teorie her. Náš přístup zahrnuje kooperativní i nekooperativní modely. Budeme analyzovat stabilitu a citlivost ekonomických úloh vedoucích na zobecněné Nashovo ekvilibrium a optimalizovat pobídkovou strategii pro spotový trh Evropské energetické burzy. Zvláštní pozornost bude věnována kooperativním hrám s fuzzy koalicemi a návrhu dynamických vyjednávacích procedur pro jejich jádro. Aplikace vícehodnotové a dynamické epistemické logiky nám umožní nejen zachytit tok informace a znalostí ve hrách, ale postihnout i nejistotu v datech úlohy. Vícehodnotovost prostupuje všechny uvedené herní modely jak na straně popisu hry, tak i jejího řešení.
Publikace ÚTIA: 
seznam
10.01.2013 - 12:22