Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Analýza pravosti digitálního videa

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA13-28462S
Zahájení: 
01.02.2013
Ukončení: 
31.12.2015
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
V posledních letech sledujeme významný nárůst možností snímat a distribuovat digitální video. Současně je ale k dispozici řada výkonných programů pro úpravu videa a tak vyvstává otázka jak je publikované video autentické. Problém autenticity je zásadní zvláště při důkazovém řízení v soudnictví pomocí video záznamů nebo při posuzování věrohodnosti informací v médiích. Na základě na našich zkušeností v oblasti forenzní analýzy digitálních obrazových dat je naším cílem vyvinout řadu velmi žádaných metod pro identifikaci úprav digitálních videí a určení záznamového zařízení. Konkrétně budou vyvinuty metody pro verifikaci zdroje videa na základě šumových vlastností snímacího prvku, metody na detekci úprav videa s využitím nekonzistentních šumových poměrů, metody pro detekci stop po interpolaci. Dále pak navrhneme metodu pro detekci opakovaného záznamu videa. Provedeme rozsáhlý kvantitativní experiment za účelem analýzy robustnosti metod.
Publikace ÚTIA: 
seznam
04.11.2013 - 15:28