Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Invarianty a adaptivní reprezentace digitálních obrazů

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA15-16928S
Zahájení: 
01.01.2015
Ukončení: 
31.12.2017
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Projekt patří do oblasti počítačové analýzy obrazu a rozpoznávání objektů. Zaměřuje se zejména na dvě propojené oblasti: popis objektů pomocí invariantních příznaků a na fúzi obrazů. Teoretický koncept spočívá ve formulování všech úloh jakožto optimalizačních problémů a hledání vhodné účelové funkce a algoritmů na její maximalizaci. Navrhujeme reprezentovat objekty pomocí jejich projekcí na vhodně zvolenou bázi funkcí. Na rozdíl od pevných bází navrhujeme adaptovat bázické funkce na konkrétní obrazová data a úlohu. To umožní vytvořit nové invariantní reprezentace obrazů s vyšší diskriminabilitou a specificitou. Ve fúzi obrazů využijeme těchto reprezentací k vývoji pravděpodobnostních fúzovacích metod, pracujících s významně poškozenými snímky a v reálných podmínkách za neurčitosti. Plánujeme pracovat nejen s tradičními 2D a 3D digitálními snímky, ale i s vektorovými poli, poli toku a kvaterniony. Projekt předpokládá i praktické aplikace při klasifikaci tvarů v biologii, průmyslovém vidění a při rozpoznávání tváří. Cílem projektu je vytvořit adaptivní invariantní příznaky pro reprezentaci obrazů a použít je pro vývoj metod obrazové fúze vyšší úrovně, které budou schopny pracovat za neurčitosti a s významně poškozenými vstupními snímky.
Publikace ÚTIA: 
seznam
16.11.2017 - 10:10