Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Naděje a rizika digitálního věku

Identifikační číslo: 
Strategie AV21
Zahájení: 
01.01.2015
Ukončení: 
31.12.2020
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Tento program "Naděje a rizika digitálního věku" je součástí Strategie AV21, schválené v prosinci 2014. Naše životy jsou stále více ovlivňovány a ovládány technickými zařízeními s rostoucím stupněm autonomního chování. Lékařské přístroje, mobilní telefony, distribuční sítě, inteligentní budovy a vozidla jsou typickými příklady. S internetem je už nyní spojena značná část našeho běžného života. Zdokonalování složitých systémů je podmíněno především vývojem nových teoretických nástrojů, které posunují hranice poznání a umožňují analyzovat, pochopit a modelovat přírodní a společenské jevy a procesy. Z těchto teorií pak vyrůstají originální algoritmy, rozsáhlé softwarové systémy i nové technologie. Kdyby se základní teoretický výzkum zpomalil, či zastavil, nebude kde čerpat znalosti pro další rozvoj technických zařízení všech typů. Mohou následovat selhání, která by u některých systémů vedla k fatálním důsledkům pro jednotlivce i pro celou společnost. Nástup digitálního věku se již před lety ohlásil záplavou dat a informací, jejichž množství se neustále stupňuje. Nemá-li nás pohltit, ale stát se zdrojem důležitého poznání obohacujícího naše životy, neobejdeme se bez vývoje nových metod pro matematické modelování, analýzu mnohorozměrných dat a výzkum efektivních algoritmů.
Publikace ÚTIA: 
seznam
06.02.2019 - 10:16