Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

InVideo - Systém pro analýzu obrazových dat pro potřeby Policie ČR

Řešitel(é): 
Agentura: 
MV_CR
Identifikační číslo: 
VH20172018014
Zahájení: 
01.02.2017
Ukončení: 
31.12.2018
Zaměření projektu.: 
teoretický
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
25.07.2017 - 09:06