Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Prvořádové vícehodnotové logiky

Agentura: 
AV_IP
Identifikační číslo: 
CONICET-16-04
Zahájení: 
01.01.2017
Ukončení: 
31.12.2018
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Vícehodnotové výrokové logiky představují důležitou rodinu neklasických logik, jejichž přirozená sémantika používá více než jen dvě klasické pravdivostní hodnoty pravda/nepravda. Studium těchto logik je stimulováno vzájemně prospěšnými vztahy s dalšími matematickými disciplínami, jako jsou univerzální algebra, topologie a teorie modelů, her a kategorií. Dosažené výsledky také vedly k řadě zajímavých aplikací i v jiných vědních oblastech, například ve filosofii či v informatice. Pro zvýšení vyjadřovací síly a aplikačního potenciálu těchto logik by bylo dobré přejít ke studiu jejich prvořádových rozšíření. Ačkoliv v této oblasti existuje řada konkrétních výsledků, systematická teorie zatím vytvořena nebyla. Cílem tohoto projektu je využít komplementárních znalostí členů argentinského a českého týmu k zahájení budování této teorie. Konkrétně se chceme zaměřit na studium logik s unárními predikáty a jejich algebraické sémantiky a budování teorie (prvořádových vícehodnotových) modelů.

Bilateral Mobility Research Project between the Czech Academy of Sciences and CONICET. Foreign partner: Department of Mathematics, National University of the South, Bahía Blanca, Argentina.

Publikace ÚTIA: 
seznam
05.10.2018 - 16:32