Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

ASSISLT - Automatizovaný Softwarový Systém pro Logopedickou Terapii

Agentura: 
TACR
Identifikační číslo: 
TJ01000181
Zahájení: 
01.01.2018
Ukončení: 
31.12.2019
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem projektu je vytvoření softwarového systému pro podporu terapie poruch řeči pro dospělé i dětské pacienty s vrozenou i získanou narušenou (oslabenou) motorikou mluvidel. Systém je zaměřen na individuální léčbu pomocí cvičení, která vedou ke zlepšení motoriky jazyka a tedy k lepší artikulaci. Systém bude na základě doporučení terapeuta pro konkrétního pacienta nabízet sestavu cviků, motivovat pomocí augmented reality, vyhodnocovat provedení terapeutických pohybů a archivovat jednotlivé seance pro následnou kontrolu. Umožní vyhodnotit harmonogram a celkový progres logopedické terapie. V dětském módu bude léčba zatraktivněna propojením pohybu jazyka a objektu v počítačové hře. Základní složkou systému je modul vyhodnocující hybnost jazyka na základě obrazových dat z webové kamery.
Publikace ÚTIA: 
seznam
08.04.2019 - 12:56