Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Variační struktury v termomechanice pevných látek

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GF16-34894L
Zahájení: 
30.09.2016
Ukončení: 
31.12.2018
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Přesný popis komplexního termodynamického chování pevných látek vyžaduje použití účinných metod pro řešení svázaných sytémů nelineárních parciálních diferenciálních rovnic. Tyto systémy popisují vývoj chování materiálu a zahrnují i konstitutivní vztahy. V mnoha případech lze vzniklé matematické úlohy popsat pomocí variačních formulací s použitím uložené energie a disipačních potenciálů. V projektu vytvoříme univerzální přístup k variačním modelům popisujícím evoluci pevných látek v termodynamice kontinua. Zvláště se zaměříme na fázové transformace ve slitinách s tvarovou pamětí a elastoplastických materiálech. Těžiště projektu bude v inovativních metodách modelování, matematické analýzy, ale i v realistických numerických výpočtech. Vyvineme nové, rigorózní a kvalitativně lepší termomechanické modely s aplikacemi v inženýrství, vědě o materiálech a přírodních vědách.
Publikace ÚTIA: 
seznam
08.01.2018 - 11:29