Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Jevy lokalizace v materiálech s tvarovou pamětí: experimenty a modelování

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GA18-03834S
Zahájení: 
01.01.2018
Ukončení: 
31.12.2020
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Projekt je zaměřen na systematické experimentální studium a teoretický popis vzniku a šíření martenzitické fázové transformace prostřednictvím prostorově lokalizovaných nehomogenit ve slitinách s tvarovou pamětí NiTi. Efekt lokalizace výrazně ovlivňuje mechanickou odezvu těchto slitin a zároveň je klíčem k pochopení řady otázek týkajících se nukleace a šíření martenzitické transformace v polykrystalech nezbytných k pochopení dalších procesů jako transformačně indukovaná plasticita či funkční únava. Cílem projektu je objasnit původ tohoto jevu na úrovni mikrostruktury a postihnout ho v realistickém modelu interagujících zrn. Za tímto účelem budou použity pokročilé experimentálním metody 3D RTG difrakce umožňující mapování deformací a napětí na úrovni jednotlivých zrn. Na základě výsledků bude formulován matematicky a termodynamicky konzistentní, makroskopický konstitutivní model, jehož numerická implementace umožní předvídat lokalizaci v praktických aplikacích. Projekt navazuje na nedávný významný úspěch řešitelského týmu v této problematice na mezinárodním poli.

Klíčová slova:

shape memory alloys; NiTi; localization; 3D-XRD; constitutive model

Řešitelský team:

Publikace ÚTIA: 
seznam
12.04.2019 - 13:46