Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

BOREC – Barevný Obraz v prostředí „Realtime Embedded Computing“

Agentura: 
TACR
Identifikační číslo: 
TH03010330
Zahájení: 
01.01.2018
Ukončení: 
31.12.2020
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem projektu je zkoumat nové metody pořizování a zpracování barevného obrazu a využít výsledky tohoto výzkumu v praktických aplikacích s implementací v reálném čase na embedded systémech. Projekt je zaměřen na barevné/multispektrální obrazy (B/MO)s větším barevným rozlišením, mající až několik desítek spektrálních složek. Pro dosažení tohoto cíle je třeba zkoumat tři hlavní cílové oblasti: 1) analyzovat vlastnosti snímacích systémů a jimi pořízených multispektrálních obrazů z pohledu vybraných cílových aplikací, 2) prozkoumat vlastnosti a použitelnost barevných osvětlovacích těles, zejména na bázi LED a výbojek, 3) provést výzkum metod zpracování obrazu a implementace včetně implementace v embedded systémech v reálném čase, například detekce objektů, extrakci barevné informace, atd.
Publikace ÚTIA: 
seznam
06.03.2018 - 15:28