Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Problémy velkých deformací v materiálových vědách

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GF19-29646L
Zahájení: 
01.01.2019
Ukončení: 
31.12.2021
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Cílem projektu je dosažení nových výsledků v matematickém modelování jevů nelineární mechaniky ve třech různých směrech. Předně budeme vyšetřovat efektivní zjednodušené modely v materiálových vědách, jejichž popis závisí na referenční i na deformované konfiguraci. Naše výsledky se dotknou oblastí, které jsou v popředí zájmu materiálového výzkumu, například modelování aktivních materiálů. Dále se budeme zabývat interakcemi mezi poškozením, delaminací a velkými deformacemi v materiálech se silně nehomogenním složením. To nám umožní lépe porozumět vznikajícím mikrostrukturám a zároveň očekáváme výsledky v analýze šíření trhlin v materiálu. Předpokládáme také nové výsledky ve studiu vlastností funkcí s konečnou deformací. Třetí oblastí našeho výzkumu budou problémy spojené s prostotou deformačních zobrazení.

Keywords:

Eulerian-Lagrangian formulation; multiphysics; inelastic phenomena; homogenization; metamaterials; impenetrability constraints

 

Publikace ÚTIA: 
seznam
12.04.2019 - 12:24