Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Zajištění nejistoty na komoditních trzích

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
24-115585
Zahájení: 
01.01.2024
Ukončení: 
31.12.2026
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
V rámci projektu budou navrženy a realizovány strategie zajištění na komoditních trzích zaměřené na snížení finančních rizik. Náš přístup zohlední rozdíly ve zpracování informací a investičních horizontech účastníků trhu využitím informačního obsahu realizovaných semikovariančních matic a frekvenčně specifického přenosu rizik napříč aktivy. Energetické komodity, jako je ropa a zemní plyn, budou předmětem zvláštního zájmu vzhledem k jejich důležitosti pro světovou ekonomiku. Věříme, že náš projekt přispěje k lepšímu pochopení dynamiky komoditních trhů a poskytne poznatky o efektivních zajišťovacích strategiích.
Publikace ÚTIA: 
seznam
17.01.2024 - 14:35