Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Artificial intelligence methods in diagnostics from medical images

Identifikační číslo: 
1ET101050403
Zahájení: 
01.01.2004
Ukončení: 
01.01.2007
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Publikace ÚTIA: 
seznam
28.01.2011 - 15:22