Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Image fusion methods for degraded and incomplete data

Identifikační číslo: 
GA102/00/1711
Zahájení: 
01.01.2000
Ukončení: 
31.12.2002
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Předložený projekt se zabývá fází digitálních obrazů v případě, že jednotlivé vstupní obrazy (kanály)jsou poškozeny neznámými lineárními filtry, geometrickým zkreslením a aditivním šumem. Fúzí zde rozumíme proces extrakce "užitečné" či "nepoškozené" informace z jednotlivých kanálů a její integrace do jednoho výsledného obrazu, jehož kvalita (a tím i hodnota pro následnou analýzu) je na vyšší úrovni než je kvalita vstupů. V našem pojetí je fúze prováděna ve dvou krocích: geometrická registrace vstupních obrazů a vícekanálová slepá dekonvoluce.
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.04.2014 - 11:55