Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Recognition of radiometrically degraded digital images by the method of invariants

Identifikační číslo: 
GA102/96/1694
Zahájení: 
01.01.1996
Ukončení: 
31.12.1998
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Automatické rozpoznávání objektů na digitálních obrazech reálné scény je jednou z nejdůležitějších a nejčastěji diskutovaných úloh počítačového vidění. Komplikovanost problému je způsobena tím, že sejmutý obraz byl téměř vždy pořízen neideálním zobrazovacím systémem na neideálních podmínek a proto reprezentuje danou scénu neúplně nebo nedokonale. Degradace, které obraz znehodnocují a ztěžují rozpoznávání, jsou dvojího typu - radiometrické a geometrické. Tématem projektu je hledání invariantů vůči radiometrickým degradacím obrazu, které lze popsat konvolucí originálního obrazu f(x,y) s obecně neznámou centrosymetrickou impulsní odezvou degradujícího systému h(x,y).
Publikace ÚTIA: 
seznam
18.04.2014 - 11:53