Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Pokročilá technologie rychlého určování deformací mostů radarovou interferometrií a její využití v diagnostice

Agentura: 
MV_CR
Identifikační číslo: 
VI20192022167
Zahájení: 
01.07.2019
Ukončení: 
31.12.2022
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Hlavním účelem projektu je poskytnout nový nástroj pro rychlou a relativně levnou kontrolu velkého počtu mostních konstrukcí tvořících kritickou infrastrukturu, kterou je nutné sledovat z hlediska bezpečnosti jejich provozu. Účelu bude dosaženo vytvořením pokročilé technologie včetně softwarových nástrojů pro rychlou diagnostiku stavu mostních konstrukcí určováním a monitorováním jejich dynamických i pozvolných deformací prostřednictvím pozemní radarové interferometrie.
Publikace ÚTIA: 
seznam
09.05.2023 - 14:08