Institute of Information Theory and Automation

You are here

Bibliography

GA102/00/D072

  1. Varga F., Jirsa Ladislav, Heřmanská J.Význam apriornej informácie pri modelovaní biokinetiky 131I v štítnej žl'aze. Abstrakt , Sborník abstraktů XXVI. dnů lékařské biofyziky, p. 80 , Eds: Foltýnová V., Jirkovský J., Cirýn J., UK 1.LF Praha, (Praha 2003) , Dny lékařské biofyziky /26./, (Senohraby, CZ, 21.05.2003-23.05.2003) [2003]
  2. Belda KvětoslavProceedings of the 4th International PhD Workshop Information Technologies & Control. Young Generation Viewpoint, ÚTIA AV ČR, (Praha 2003) , International PhD Workshop Information Technologies & Control /4./, (Libverda, CZ, 16.09.2003-20.09.2003) [2003]
2019-01-07 08:39