Institute of Information Theory and Automation

You are here

Structure of the Institute

The research is provided by following scientific departments. They are specialized in individual research areas.

The administrative part consists of the management, the board, and the supervisory board.

The support is provided by computer centre, library, facility maintenance department and business administration department.

ŘeditelDirector ShromážděnívýzkumnýchpracovníkůAssemblyofresearchers SekretariátřediteleOfficeof director RadapracovištěBoardof institute DozorčíradaSupervisoryboard KybernetikaKybernetika Zástupceředitelepro výzkumDeputydirectorfor research Zástupceředitelepro provozDeputydirectorfor admin. VědeckáodděleníScientificdepts. ServisníodděleníServicedepts. AdaptivníchsystémůAdaptivesystems EkonometrieEconometrics TeorieřízeníControltheory ZpracovánísignálůSignalprocessing RozpoznáváníobrazuPatternrecognition StochastickéinformatikyStochasticinformatics ZpracováníobrazovéinformaceImageprocessing MatematickéteorierozhodováníDecisionmakingtheory HospodářskosprávníBusinessadmin. VýpočetnítechnikyComputercentre ProvozníFacilitymaintenance KnihovnaLibrary

2022-01-10 15:37