Institute of Information Theory and Automation

You are here

News

2023-06-12
Kolem JE Dukovany je instalována síť čidel měřících dávkové příkony ozáření z mraku. Byla diskutována možnost...
2022-09-29
The President’s Award of the Czech Science Foundation was given to Filip Šroubek for outstanding achievements in the GA...