Institute of Information Theory and Automation

You are here

Lineární programování 2

Faculty: 
Fakulta dopravní ČVUT
Semester: 
zimní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ano
Formulace úlohy a její algebraická a geometrická interpretace. Praktická formulace a řešení několika základních úloh v programu Excel. Celočíselné lineární programování - formulace a metody řešení. Binární lineární programování - formulace a metody řešení. Smíšené lineární programování - formulace a metody řešení. Praktická formulace a řešení aplikačních příkladů - dopravní problém, epidemie infekce, problém objednávky, problém obsluhy atd.
2016-01-04 08:45