Institute of Information Theory and Automation

You are here

Digitální zpracování obrazu (NPGR002)

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Semester: 
zimní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ano

Úvodní přednáška z digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání. Hlavní pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran,geometrickým transformacím, příznakovému popisu objektů a metodám automatického rozpoznávání (klasifikace). 

2018-12-13 23:29