Institute of Information Theory and Automation

You are here

Linear Algebra 1

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Course type: 
bakalářský
Current: 
Ne
Předmět shrnuje nejdůležitější pojmy a věty spojené se studiem vektorových prostorů.

The course summarizes the most important concepts and sentences associated with the study of vector spaces.
2020-12-18 18:36