Institute of Information Theory and Automation

You are here

Digitální zpracování obrazu

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Semester: 
letní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ano

Úvodní kurz z digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání. Hlavní pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran, segmentaci a geometrickým transformacím. Výklad teorie bude doprovázen ukázkami experimentů a praktických aplikací. Cvičení probíhají v počítačových laboratořích, programování je v jazyce Python

2023-09-28 11:06