Institute of Information Theory and Automation

You are here

Ergodická teorie

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Semester: 
letní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ano

Základní vlastnosti zobrazení zachovávajících míru, rekurence, ergodičnost, mixing, ergodické věty. Existence a vlastnosti invariatních měr pro různé typy dynamických systémů. Toky a jejich reprezentace. Entropie.

2017-11-20 08:02