Institute of Information Theory and Automation

You are here

Markovské procesy

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Semester: 
letní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ano

Budou vyloženy základní výsledky teorie markovských procesů se spojitým časem: přechodové funkce a semigrupy, fellerovské procesy, čistě skokové procesy, Lévyho procesy, invariantní míry.

2022-12-02 10:17