Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Digitální zpracování obrazu v praxi

Fakulta: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Semestr: 
zimní
Typ kurzu: 
magisterský
Vyučován: 
Ano
Seminář, který nabízí prohloubení teorie digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání kurzu NPGR002 a její doplnění o experimenty a praktické aplikace v prostředí programovacího jazyku MATLAB. Pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran, geometrickým transformacím, příznakovému popisu objektů a metodám automatického rozpoznávání (klasifikace). Předmět je možno zapsat současně s NPGR002, jako cvičení, ale také samostatně, po absolvování NPGR002.
13.11.2014 - 12:39