Institute of Information Theory and Automation

You are here

Digitální zpracování obrazu v praxi

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Semester: 
zimní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ano
Seminář, který nabízí prohloubení teorie digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání kurzu NPGR002 a její doplnění o experimenty a praktické aplikace v prostředí programovacího jazyku MATLAB. Pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání), detekci hran, geometrickým transformacím, příznakovému popisu objektů a metodám automatického rozpoznávání (klasifikace). Předmět je možno zapsat současně s NPGR002, jako cvičení, ale také samostatně, po absolvování NPGR002.
2014-11-13 12:39