Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Základy mechatroniky

Přednášející: 
Fakulta: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Semestr: 
zimní
Typ kurzu: 
bakalářský
Vyučován: 
Ano

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy mechatroniky. Východiskem je definování obecného mechatronického systému a jeho klíčových prvků. Následuje prezentace postupů a prostředků pro modelování a řízení mechatronických systémů. Výklad zahrnuje představení principů činností základních prvků a představení typických příkladů mechatronických systémů v konstrukci strojů, robotice, letectví, automobilovém průmyslu, ve spotřebním zboží a aplikacích běžného života. (Prezenční a kombinované studium.)

06.03.2024 - 10:12