Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Projekty

Odděl.: AS Období: 2011 - 2014
Cílem projektu je výzkum nových směrů v metodách diagnostiky, řízení a identifikace parametrů střídavých elektrických pohonů v kritických provozních stavech. Hlavní pozornost bude věnována bezsenzorovému řízení a identifikaci parametrů pohonu v nulových a malých otáčkách. Navrhujeme prozkoumat vhodnost teorií Bayesovské identifikace a stochastického řízení v této oblasti. Bude vyvinut kvalitní...
Odděl.: AS Období: 2010 - 2011
Many engineering systems can be characterised as complex since they have a nonlinear behaviour incorporating a stochastic uncertainty. Urban traffic systems or traffic pollution propagation models are typical representatives of such complex systems. One of the most appropriate methods for modelling such systems is based on the application of Gaussian processes. Gaussian process models provide a...
Odděl.: AS Období: 2010 - 2013
Cílem projektu je zavedení moderního programového systému HARP a jeho asimilačního subsystému ASIM do praxe. Je určen pro podporu krizového řízení při zvládání následků mimořádných průmyslových nehod a havárií spojených s únikem radioaktivního znečistění do životního prostředí. Pravděpodobnostní verze vyvíjeného environmentálního kódu umožní analýzu šíření neurčitostí parametrů modelu s ohledem...
Odděl.: AS Období: 2009
Odděl.: AS Období: 2009 - 2013
This long-term applied project covers various research and development activities according to specification of the industrial partner.
Odděl.: AS Období: 2009 - 2012
Vytvořit tzv. soft sensor - odhadovat klíčovou veličinu technologického procesu v místě, kde není možné použít věrohodné přímé měření. K tomu bude použito několik matematických modelů s uvažováním jejich rozdílné míry citlivosti na nepřesnost dat. Základem řešení je systematické zacházení s neurčitostí a využití veškeré dostupné informace.
Odděl.: AS Období: 2008 - 2011
Dynamické rozhodování promítá znalost na rozhodovací strategii, která zajišťuje dosažení cílů rozhodování. Za velmi obecných podmínek by mělo být užito bayesovské rozhodování minimalizující očekávanou ztrátu. Použitelnost této metodiky na složité rozhodování je omezena, neboť: 1) složitost zpracování použité informace často převyšuje dostupné výpočetní a časové zdroje; 2) kvantitativní vyjádření...
Odděl.: AS Období: 2008 - 2009
Odděl.: AS Období: 2008 - 2010
Stochastic decentralized control of distributed systems is studied from theoretical and algorithmic point of view. Decentralization is formalized by imposing conditional independence assumptions in the centralized control problem. However, local models and aims are in general incompatible with this structure and a suitable projections must be found. A range of probabilistic approaches has been...