Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Cena děkana ČVUT FEL v Praze

20.02.2017
Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., udělil dne 20.2.2017 Ing. Milanovi Anderlemu, Ph.D. CENU DĚKANA za vynikající disertační práci "Modelling and Control of Walking Robots".
02.05.2018 - 13:38