Institute of Information Theory and Automation

You are here

Cena děkana ČVUT FEL v Praze

2017-02-20
Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., udělil dne 20.2.2017 Ing. Milanovi Anderlemu, Ph.D. CENU DĚKANA za vynikající disertační práci "Modelling and Control of Walking Robots".
2018-05-02 13:38