Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Jmenování Ing. Lubomíra Bakuleho, CSc. emeritním pracovníkem

04.03.2019

Ing. Lubomír Bakule, CSc. byl jmenován emeritním pracovníkem ÚTIA AV ČR, za jeho přínos k rozvoji ústavu a vědního oboru Decentralizované řízení složitých systémů.

04.03.2019 - 10:47