Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Vítek Sýkora získal první místo na studentské konferenci Otevřená věda

24.11.2023

Vítek Sýkora, stážista našeho ústavu, získal první místo na studentské konferenci Otevřená věda v oblasti věd o neživé přírodě. Vítek abosolvoval stáž Počítačové vnímání vzhledu materiálů pod vedením Jiřího Filipa z oddělení Rozpoznávání obrazů.

26.11.2023 - 21:41