Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Publikace ÚTIA: 
08.09.2018 - 16:10