Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení stochastické informatiky

Vedoucí: 
Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Mail: 
Telefon: 
266052466
Publikace ÚTIA: 
seznam

Oddělení je zaměřeno na výzkum v následujících oblastech matematiky:

  • Stochastická analýza, s důrazem na nekonečně-rozměrné systémy a systémy interagujících částic
  • Striktně stacionární procesy a ergodická teorie
  • Analýza statistických dat se zaměřením na mnohorozměrnou neparametrickou statistiku a na analýzu přežívání
  • Statistická teorie zpracování signálů, speciálně problematika slepé separace signálů

Colloquium of the Department of Stochastic Informatics

03.03.2023 - 14:25

Detaily

Mgr. Pavel Boček
Mgr. Lucie Fajfrová Ph.D.
Raffaele Grande Ph.D.
Prof. RNDr. Jana Jurečková DrSc.
Ing. Tomáš Kouřim
Ing. Martin Kovanda
Mgr. Michal Kupsa Ph.D.
Jan Niklas Latz DSc.
Jarmila Maňhalová
RNDr. Jiří Michálek CSc.
Mgr. Martin Ondreját Ph.D.
Mgr. Iván Leonardo Pérez Cabrera
RNDr. Jan Seidler CSc.
RNDr. Miroslav Šiman Ph.D.
Mgr. Jakub Slavík Ph.D.
Dr. Jan M. Swart
Ing. Petr Tichavský DSc.
Doc. Petr Volf CSc.
Ing. Karel Vrbenský
Období: 2022 - 2024
Budeme studovat a dále rozvíjet agregace dvou a více vědeckých metodologií, optimální z hlediska pozorovaných dat, vedoucí k co nejpřesnějším závěrům. S tím souvisí i vhodná agregace několika dostupných datových souborů. Hlavním cílem je využití v ekonomii, v podnikání a pojišťovnictví.
Období: 2022 - 2024
Projekt je zaměřen na výzkum stochastických systémů v nekonečně rozměrných prostorech, obzvláště stochastických parciálních diferenciálních rovnic s nemarkovským a negaussovským náhodným šumem.
Období: 2022 - 2024
Projekt se zabývá vývojem algoritmů aktivní diagnostiky poruch pro stochastické rozlehlé systémy diskrétní v čase. Pro dosažení spočitatelnosti algoritmů bude při jejich návrhu v některých jejich komponentách využita tenzorová dekompozice (TD).
Období: 2021 - 2023
Chceme provádět smysluplný a plodný ekonometrický výzkum v oblasti mnohorozměrné neparametrické ekonometrie.
Období: 2020 - 2022
Jednoduché lokální zákony mohou v případě interagujících stochastických systémů vést ke složitému chování na velkých škálách. Přirozený přístup ke studiu těchto jevů vychází ze škálovacích limit a zkoumání příslušného asymptotického chování. Někdy je náhodnost přítomná i na makroskopické úrovni a motivuje tak studium náhodných spojitých modelů.
Období: 2019 - 2021
The project is aimed at research in the field of stochastic partial differential equations (SPDEs), in particular, at the qualitative behaviour of solutions and optimal control thereof. Also, some related space-time systems (Brownian web) arising as a continuum limit of discrete random systems will be studied. More specifically, the following topics will be emphasized: 1.
Ing. Tomáš Kouřim
Ing. Martin Kovanda
Jan Niklas Latz DSc.
Mgr. Iván Leonardo Pérez Cabrera
Annual workshop on Stochastics Informatics and Decision Making (Alšovice 2023) , 07.06.2023
Workshop on Stochastics Informatics and Decision Making  - known as Alšovice according to the traditional venue of many of the first meetings - is an annual workshop organized by members of the Department of Stochastic Informatics of the...
Annual workshop on Stochastics Informatics and Decision Making (Alšovice 2022) , 15.06.2022
Workshop on Stochastics Informatics and Decision Making  - well known as Alšovice according to the traditional venue of many of the first meetings - is an annual workshop organized by members of the department of Stochastic Informatics of...
Annual workshop on Stochastics Informatics and Decision Making (Alšovice 2021) , 09.06.2021
Workshop on Stochastics Informatics and Decision Making  - well known as Alšovice according to the traditional venue of many of the first meetings - is an annual workshop organized by members of the department of Stochastic Informatics of...
Annual workshop on Stochastics Informatics and Decision Making (Alšovice 2020) , 03.06.2020
Workshop on Stochastics Informatics and Decision Making  - well known as Alšovice according to the traditional venue of many of the first meetings - is an annual workshop organized by members of the department of Stochastic Informatics of...
Prague Stochastics 2019 , 19.08.2019
The conference Prague Stochastics 2019 continues a traditional series of international conferences on stochastics organized by the Institute of Information Theory and Automation in Prague since 1956. conference website
Annual workshop on Stochastics Informatics and Decision Making (Alšovice 2019) , 07.06.2019
Workshop on Stochastics Informatics and Decision Making  - well known as Alšovice according to the traditional venue of many of the first meetings - is an annual workshop organized by members of the department of Stochastic...
Annual workshop on Stochastics Informatics and Decision Making (Alšovice 2018) , 20.06.2018
Workshop on Stochastics Informatics and Decision Making  - well known as Alšovice according to the traditional venue of many of the first meetings - is an annual workshop organized by members of the department of Stochastic Informatics of...
Prague Stochastics 2014 , 25.08.2014
Joint Workshop on LIMIT THEOREMS and ALGEBRAIC STATISTICS August 25-29, 2014Prague, Czech Republic
Pravděpodobnostní a jiné metody rozhodování , 05.06.2012
Ve dnech 5.-7.června 2012 v Selském dvoře v Biskoupkách u Zbiroha proběhl letošní ročník tradičního výjezdního semináře "Pravděpodobnostní a jiné metody rozhodování".
Differential Equations - Stochastic & Deterministic , 13.06.2011
Ivo Vrkoč will celebrate his eightieth birthday on June 10, 2011. On this occasion, Ivo’s former students and recent coauthors decided to organise a small colloquium devoted to some of the topics Ivo has contributed to significantly,...
24.05.2017
Ing. Petr Tichavský převzal 24.května 2017 diplom s titulem "doktor věd" z rukou předsedkyně AV ČR během slavnostního...
08.10.2012
Martina Hofmanová was awarded a L'Oréal-Unesco fellowship "Pour les Femmes et la Science" of EUR 15.000 on October 8th...
29.09.2008
Cena Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za rok 2008 byla udělena Martinu Ondrejátovi z oddělení SI za soubor...