Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Petr Augusta, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
vědecký pracovník
Odborné zájmy: 
vícerozměrné systémy, algoritmy pro polynomiální matice
Publikace ÚTIA: 
01.03.2023 - 10:20