Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Jiří Fidler, CSc.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Publikace ÚTIA: 
10.03.2009 - 17:10