Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Management of the Institute

Ředitelka ústavu:
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.

Zástupce ředitele pro výzkum:
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Zástupce ředitele pro provoz:
RNDr. Antonín Otáhal, CSc.

Sekretariát:
Jana  Burianová 

Jarmila Zoltánová

tel: +420 286 890 298
více informací:

 

Rada pracoviště

Předseda: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Místopředseda: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

Členové:

Mgr. Dr. Jan Komenda
Dr. Jan M. Swart
Doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc.
Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.
Ing. Jiří Vomlel, Ph.D.


Tajemník: Jarmila Zoltánová

tel: +420 286 890 298
více informací:

 

Dozorčí rada

Předseda:
Doc. RNDr. Pavel Krejčí, CSc.

Místopředseda:
Ing. Milan Zajíček, Ph.D.

Členové:
Prof. RNDr. Ing. Martin Holeňa, CSc
Ing. Tomáš Chráska, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc

Tajemník:
Hana Bělohlávková

tel: +420 266 052 363

 

Atestační komise

Předseda:
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.

Místopředseda:
Členové:

Interní:

Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc.
Doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Ing. Miroslav Kárný, DrSc.
Dr. Jan M. Swart
Doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D. DSc.
Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Ing. Jiří Kadlec, CSc.
Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

Externí:

RNDr. Šárka Nečasová, CSc., DSc.
Doc. Dr. Ing. Radim Šára
Prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
Doc. Ing. Jindřich Duník, Ph.D.
Doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.

tel: +420 286 890 298
více informací:

 

 

Volení zástupci ÚTIA v Akademickém sněmu:

Prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Ing. Petr Tichavský, DSc.
Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.

 

Shromáždění výzkumných pracovníků (SVP)

SVP je tvořeno všemi zaměstnanci UTIA bez ohledu na velikost úvazku, kteří jsou zařazeni ve stupních "postdoktorand", "vědecký asistent", "vědecký pracovník" a "vedoucí vědecký pracovník".

 

Emeritní pracovníci

Ing. Jindřich Bůcha, CSc. - diplom
Ing. Josef Böhm, CSc. - diplom
Ing. Jan Ježek, CSc. - diplom
Ing. Petr Nedoma, CSc. - diplom
RNDr. Jiří Michálek, CSc. - diplom
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - diplom
Ing. Zdeněk Vostrý, DrSc. - diplom
Ing. Jiří Záworka, DrSc. - diplom
Ing. Lubomír Bakule, CSc. - diplom
Ing. Petr Zagalak, CSc. - diplom
Ing. Radim Matulik - diplom
RNDr. Vlasta Kaňková, CSc. - diplom
Ing. Karel Sladký, CSc. - diplom
Ing. Zdeněk Beran, CSc. - diplom

29.05.2023 - 09:59

Detaily

Jana Burianová
Prof. Ing. Jan Flusser DrSc.
RNDr. Antonín Otáhal CSc.
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová CSc.
Jarmila Zoltánová
Období: 2011 - 2013
Dosud byly modely vágních zdrojů informace, pracující s fuzzy množinami blízkou analogii klasického pravděpodobnostního modelu a byly málo zaměřeny na ekonomické prostředí.
Matematika a informatika v praxi: možnosti a realita , 09.12.2015
Dovolujeme si pozvat zájemce na konferenci: Matematika a informatika v praxi: možnosti a realita Konference je pořádána v rámci programu: Naděje a hrozby digitálního věku. J. Flusser pořadatel konference
12.12.2023
The competing papers have been presented at the "Day of Young Authors"  workshop on December 8, 2023 in UTIA.1st...
16.06.2015
On June 16, 2015, the Czech Technical University awarded Prof. Jan Flusser the Felber Medal for his outstanding...
24.03.2014
Pracovníci našeho ústavu RNDr. Vlasta Kaňková, CSc., Prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. a Ing. Karel Sladký, CSc. oslavují v...
10.10.2012
Předseda Akademie věd ČR, na základě návrhu Komise pro udělování cen AV ČR, udělil Cenu za vynikající výsledky vědecké...
28.07.2010
Barbara Zitova and Jan Flusser were awarded by the prestigious "SCOPUS 1000 Award" in recognition of more than 1000...
28.07.2010
Barbara Zitová a Jan Flusser obdrželi od nakladatelství Elsevier prestižní "SCOPUS 1000 Award" za více než 1000 SCOPUS...