Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Mgr. Tobiáš Hudec

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Publikace ÚTIA: 
13.03.2017 - 10:05