Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Rudolf Kulhavý, DrSc.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Vědecký pracovník
Odborné zájmy: 
pravděpodobnostní modelování dynamických sítí
Publikace ÚTIA: 
13.02.2023 - 10:10

Podrobnosti

Období: 2007 - 2008
Navržený project se zabývá modelováním a simulací kooperativních sítí, které postupně nahrazují tradiční architekturu vertikálně integrovaného podniku. Cílem projektu je vývoj stochastického modelu dynamického chování kooperativní sítě, který by pokryl jak proces sestavování funkční sítě z dostupných uzlů, tak změny ve výkonnosti individuálních uzlů v čase.