Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Jana Nováková

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
Pozice: 
Doktorand
Odborné zájmy: 
modelování hemodynamických odezev a detekce vazeb mezi oblastmi mozku pomocí metod identifikace dynamických systémů, zpracování dat naměřených na posturografu (frekvenční analýza)
10.01.2011 - 16:19