Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Luis Enrique Ramos Velasco, Ph.D.

Tato osoba již není zaměstnancem ÚTIA.
05.01.2011 - 18:37