Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Karel Sladký, CSc.

Pozice: 
Emeritní zaměstnanec
Mail: 
Místnost: 
Fax: 
66052232
Telefon: 
266052366
Odborné zájmy: 
ekonomická dynamika, stochastické dynamické programování
Publikace ÚTIA: 
14.12.2022 - 10:22

Podrobnosti

Období: 2011 - 2013
Navrhovaný grantový projekt představuje posun výsledků získaných řešitelským kolektivem v předcházejících letech (projekt 402/05/0115, který byl hodnocený jako vynikající a projekt 402/08/0107)na vyšší úroveň motivovanou potřebami praxe.
Období: 2008 - 2010
The aim of the project is a detailed investigation of nonstandard optimality criteria in non-deterministic multistage decision economic models, i.e.
Období: 2005 - 2007
Cílem navrhovaného grantového projektu je evaluace rozhodovacích modelů pro dynamické modely ekonomických a finančních systémů zatížených neurčitostí. Pro řešení úloh tohoto typu jsou ve značné míře využívány pravděpodobnostní přístupy založené předevšímna metodách vícestupňového stochastického programování a stochastického dynamického programování.
Období: 2002 - 2006
Monetární a cenovou dynamiku lze výstižně popsat systémy diferenciálních rovnic. Pomocí těchto rovnic lze vhodně charakterizovat dynamické chování komoditního a peněžního trhu, jakož i rovnováhu výrobního sektoru z keynesovského, walrasovského a klasického pohledu.

Aktuální

Absolventi

Mgr. Milan Sitař Ph.D.