Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Dr. Jan M. Swart

Pozice: 
vedoucí oddělení
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052584
Odborné zájmy: 
systémy částic, stochastická analýza
Publikace ÚTIA: 
06.05.2024 - 14:40

Podrobnosti

Období: 2020 - 2022
Jednoduché lokální zákony mohou v případě interagujících stochastických systémů vést ke složitému chování na velkých škálách. Přirozený přístup ke studiu těchto jevů vychází ze škálovacích limit a zkoumání příslušného asymptotického chování. Někdy je náhodnost přítomná i na makroskopické úrovni a motivuje tak studium náhodných spojitých modelů.
Období: 2012 - 2015
Projekt je věnován studiu prahových jevů: jde o náhlé a dramatické změny ve vlastnostech stochastických systémů při přechodu charakteristického parametru prahovou hodnotou. Jsou analyzovány obecné principy a různé formy prahových jevů ve velkých stochastických systémech.

Aktuální

Absolventi

Jan Niklas Latz DSc.
Matematicko-fyzikální fakulta UK