Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Ing. Petr Tichavský, DSc.

Pozice: 
vedoucí vědecký pacovník
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052292
Odborné zájmy: 
system and signal theory, independent component analysis, blind source separation, application in biomedical signal processing and speech processing
Publikace ÚTIA: 
05.12.2017 - 12:28

Podrobnosti

Období: 2022 - 2024
Projekt se zabývá vývojem algoritmů aktivní diagnostiky poruch pro stochastické rozlehlé systémy diskrétní v čase. Pro dosažení spočitatelnosti algoritmů bude při jejich návrhu v některých jejich komponentách využita tenzorová dekompozice (TD).
Období: 2014 - 2016
Slovem TENZOR v tomto projektu rozumíme mnohorozměrné datové pole pravoúhlého tvaru, jehož prvky jsou reálná nebo komplexní čísla. Tyto datové struktury se vyskytují v celé řadě aplikací, typicky například v chemometrii nebo v biomedicíně (EEG, fMRI), zpracování obrazů (barevný obraz lze považovat za tenzor řádu 3), videosekvencí a podobně.
Období: 2009 - 2013
The proposed project aims at development of existing methods of blind source separation and blind separation of convolutive mixtures that are important in biomedicine, acoustics and speech processing, and in wireless communications. It will extend previous results of the appplicants in this area.

Aktuální

Absolventi

Ing. Martin Kovanda