Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Doc. Ing. Jan Valdman, Dr.

Pozice: 
vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Telefon: 
266052370
Odborné zájmy: 
elastoplasticity, a posteriori error analysis of convex problems, Matlab vectorization, multi-grid solvers
Publikace ÚTIA: 

Software

All my codes are available at Matlab Central.

07.02.2022 - 10:29

Podrobnosti

Období: 2021 - 2022
We will propose a mathematically lucid setting for the derivation of reduced models from nonlinear continuum thermomechanics. We will justify linearized models in thermoviscoelasticity and viscoplasticity as limits of the nonlinear deformation theory employing variational convergence.
Období: 2013 - 2015
Cílem projektu je vyvinout spolehlivé, teoreticky podložené, simulační nástroje pro popis procesů poškození v oblasti malých deformací v kvazikřehkých materiálech způsobených mechanickými účinky a transportem tepla a vlhkosti. Bude provedena analýza existujících kontinuálních modelů.

Aktuální

Absolventi

Mgr. Alexej Moskovka
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích