Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Nonlinear dynamics i monetary ekonomy and finance. Theoretical and empiracal models

Agentura: 
GACR
Identifikační číslo: 
GD402/09/H045
Zahájení: 
01.01.2009
Ukončení: 
01.01.2011
Zaměření projektu.: 
teoretický
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Projekt se zabývá nelineární dynamikou aplikovanou na pěněžní a finanční ekonomii. V oblasti modelování peněžních vztahů se zaměří jednak na klasické makromonetární nelineární modely, u kterých bude zkoumat možosti složité dynamiky (chaos). Dále je projekt zaměřen na analýzu modelů reálného hospodářského cyklu a modelů celkové dynamické rovnováhy. Zde bude rovněž zkoumána souvislost případné nelinearity těchto modelů a možnosti složitějšího dynamického chování (nelineární cykly a chaos)
Publikace ÚTIA: 
seznam
15.01.2019 - 10:13