Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Optimalizace ekologie jízdy na základě průběžně měřených dat

Agentura: 
TACR
Identifikační číslo: 
TA01030123
Zahájení: 
01.01.2011
Ukončení: 
01.01.2013
Zaměření projektu.: 
aplikační
Typ projektu (EU): 
other
Abstrakt: 
Projekt se zabývá návrhem algoritmů zaměřených na optimalizaci spotřeby pohonných hmot u osobního automobilu z hlediska ekonomického i ekologického. Pro řešení je použita Bayesovská teorie. Předpokládaným výsledkem je návrh optimálního řízení založeného na využití dat měřených na automobilu a externích pozorováních, přičemž řídícími veličinami jsou ``plyn'', ``brzda'' a ``rychlostní stupeň''. Snížení spotřeby paliva bude dosaženo díky sledování modelu doporučené rychlosti, který je použit jako set-point. Výsledný řídící systém bude zapojen do testovacího vozidla, přičemž řidič může tento systém v případě potřeby odpojit.
Publikace ÚTIA: 
seznam
26.04.2012 - 12:06