Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.

Pozice: 
Vědecký pracovník
Mail: 
Místnost: 
Fax: 
266052511
Telefon: 
266052358
Odborné zájmy: 
algoritmy automatického řízení dopravy a analýza dopravních dat
Publikace ÚTIA: 
14.12.2021 - 12:18

Podrobnosti

Období: 2011 - 2013
Projekt se zabývá návrhem algoritmů zaměřených na optimalizaci spotřeby pohonných hmot u osobního automobilu z hlediska ekonomického i ekologického. Pro řešení je použita Bayesovská teorie.
Období: 2004 - 2007
Hierarchical control of transportation nets The task aims at building a multi-level control of the traffic in large urban transportation nets. The basic unit we operate with is the traffic microregion. It is a logically delimited collection of crossroads and the communications joining the crossroads.
Období: 2003 - 2005
Edukalibre is a project aimed at the promotion of information and communications technology in education. Its main goal is to explore new ways of producing educational materials, based in the practices and procedures observed in the libre (free, open source) software development community.

Aktuální

Absolventi

Doc. Ing. Kamil Dedecius Ph.D.
Ing. Pavel Ettler Ph.D.
Ing. Jitka Homolová Ph.D.
Ing. Lenka Jonáková Ph.D.
Ing. Šárka Jozová Ph.D.
Ing. Lenka Kuklišová Pavelková Ph.D.
Ing. Tereza Mlynářová Ph.D.
Ing. Pavla Pecherková Ph.D.
Mgr. Pavel Provinský Ph.D.
Ing. Miroslav Vaniš Ph.D.
Fakulta dopravní ČVUT
Fakulta dopravní ČVUT
Fakulta dopravní ČVUT
Fakulta dopravní ČVUT
Fakulta dopravní ČVUT
Fakulta dopravní ČVUT
Fakulta dopravní ČVUT